ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία μας, πλήρως εξοπλισμένα και με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, δίνουν άμεσα λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα του λεωφορείου σας. (Κλιματισμός, Σασμάν, Ηλεκτρονικά μερη λεωφορείου, Άξονες – κινητήρας–περιοριστής ταχύτητας, Ταχογράφος, Πλήρες service αμαξώματος και λοιπά μηχανικά μέρη, Γενικό ηλεκτρολογικό σέρβις αμαξώματος& καυστήρα, Ευθυγραμμίσεις-ζυγοσταθμίσεις, Συστήματα ανάρτησης και επιβράδυνσης)